• ?Creative Cloud“

  Kas naujo ?Creative Cloud“

  Atraskite nauj? bendradarbiavimo, kūrimo ir bendravimo su bendruomene būd? – kad ir kur būtum?te.

  Dirbkite kartu lengviau, net kai nesate ?alia.

  Tikriausiai su savo komanda dirbate būdami atskirai. Ta?iau nauji ?Creative Cloud“ suteikiami fail? saugojimo, bendrinimo ir per?iūros būdai leis pasijusti taip, lyg bendrautum?te akis ? ak?.

  Su?inokite daugiau

  Dirbkite kartu lengviau, net kai nesate ?alia.

  SU?INOKITE, K? NAUJA GALITE PANAUDOTI NUOTOLINIAM BENDRADARBIAVIMUI


  ?Adobe XD“

  ?Adobe XD“

  Realiuoju laiku su keliais kūr?jais vienu metu redaguokite vien? dokument?.

  ?Illustrator“

  ?Adobe Illustrator“

  Naudodami debes? dokumentus galite saugoti, bendrinti ir sekti fail? versijas tiesiog savo programoje.

  ?InDesign“

  ?Adobe InDesign“

  Si?skite failus per?iūr?ti. Per?iūr?kite ir atsakykite ? komentarus – niekur nereikia i?eiti i? ?InDesign“.

  ?Spark“

  ?Adobe Spark“

  Ie?kokite patvirtint? vaizd? bendrinamose bibliotekose ir ?d?kite juos ?Spark“ puslapiuose.

  ?Creative Cloud Libraries“

  ?Creative Cloud Libraries“

  Su komand? nariais naudokite, tvarkykite ir bendrinkite turin? naudodami ?vairias programas ir ?renginius.

  Kurkite visur.

  ?dieg? naujausius mūs? naujinius gal?site lengviau kurti bet kokius ?sivaizduojamus vaizdus, kad ir kur būtum?te, ?iPad“ skirtame ?Photoshop“, XD, ?Illustrator“ ir pan.

  Kurkite visur.

  SU?INOKITE, K? DAR NAUJA GALITE ATLIKTI, KAD GAL?TUM?TE KURTI I? BET KUR


  ?Photoshop“

  ?Adobe Photoshop“

  Sukurkite profesionaliai atrodant? turin? vienu spustel?jimu naudodami ?Portrait Optimization“ funkcij?.

  ?iPad“ esantis ?Photoshop“

  ?iPad“ esantis ?Photoshop“

  Skland?iai perkelkite vaizdus i? ?Lightroom“ ? ?Photoshop“ ir atvirk??iai.

  ?Adobe Photoshop Lightroom“

  ?Photoshop Lightroom“

  Apsaugokite skaitmenines nuotraukas naudodami nauj? vanden?enkli? priemon?.

  ?Premiere Pro“

  ?Adobe Premiere Pro“

  Grei?iau paleiskite ir efektyviai redaguokite pasitelkdami naujus veikimo patobulinimus.

  ?Adobe Stock Audio“

  ?Adobe Stock Audio“

  Ie?kokite nemokamai teikiam? muzikos ?ra?? i? apdovanojim? pelniusi? atlik?j?.

  ?Adobe“ ?riftai

  ?Adobe“ ?riftai

  Nar?ykite ir rinkit?s ?riftus pagal nuotaik?, ?anr? ar tiksl?.

  Bendraukite su bendruomene.?

  Nesvarbu, ar programomis naudojat?s pirm? kart?, ar jomis jau mokate gerai naudotis, pad?sime jums tobulinti ?gūd?ius, su?adinti vaizduot? ir s?kmingai atlikti kiekvien? u?duot?.

  ?Lightroom“

  Lightroom

  Pademonstruokite geriausius savo kadrus, pamatykite, kaip sekasi kitiems, ir gaukite patarim? i? patyrusi? fotograf?.

  I?bandyti dabar

  Adobe Live

  Adobe Live

  Realiuoju laiku mokykit?s i? dizaineri?, iliustratori?, fotograf? ir kit? profesional?.

  Mokykit?s i? profesional?

  Atraskite jums tinkamiausi? ?Creative Cloud“ plan?.

  Fiziniams asmenims

  60,49 €/m?n

  Gaukite vis? daugiau nei 20 kūrybos program? ir paslaug? rinkin?.

  Studentams ir d?stytojams

  19,66 €/m?n

  U? vis? ?Creative Cloud“ program? rinkin? mok?kite 65 % ma?iau.

  Komandos

  Nuo 29,99?€/m?n. be PVM?

  Jums suteikiamos visos reikalingos priemon?s, kad gal?tum?te kurti nuostabius darbus, be to, juos paprasta tvarkyti ir pan.

  Pirkite telefonu: 800 585 0774

  ?Creative Cloud“

  Galimyb? kurti visiems.

  Fotografija. Vaizdo ?ra?as. Dizainas. UX. 3D ir papildytoji realyb?. ?Creative Cloud“ yra visos reikalingos priemon?s, kad ir kur jus nune?t? vaizduot?.

  欧美黄色视频