• Studentai ir d?stytojai, ?sigydami ?Adobe Creative Cloud“, sutaupo iki 65 %.

  Make the leap. Gaukite nuostabias programas, skirtas fotografijai, dizainui, vaizdo ?ra?ams ir dar daugiau.

  Profesionalūs ?rankiai. Kainos studentams.

  Tiksliai atlikite bet kur? projekt? ir ?gyvendinkite savo vizijas naudodami pa?angiausius kūrybinius ?rankius.
  Patikrinkite tinkamum?

  65 % NUOLAIDA STUDENTAMS IR D?STYTOJAMS

  PROGRAMOS, ?TRAUKTOS ? PLANUS

  ?Creative Cloud“ planas ?Visos programos“


  Daugiau nei 20 program?, ?skaitant ?Photoshop“, ?Illustrator“ ir ?InDesign“.


  60,49

  /m?n


  Visos ?Creative Cloud“ programos


  Daugiau nei 20 program?, ?skaitant ?Photoshop“, ?Illustrator“ ir ?InDesign“.?Sutaupykite daugiau nei 65 %.
  ?

  19,66

  /m?n

  pirmaisiais metais, o v?liau? 28,97€/m?n –??iūr?kite s?lygas
  ?

  ?Photoshop“
  Vaizd? redagavimas ir komponavimas

  ?

  ?

  ?Premiere Pro“
  Vaizdo ?ra?? gamyba ir montavimas

  ?

  ?

  ?Illustrator“
  Vektorin? grafika ir iliustravimas

  ?

  ?

  ?Lightroom“
  Skaitmenini? nuotrauk? apdorojimas ir redagavimas

  ?

  ?

  ?InDesign“
  Puslapio dizainas ir maketas

  ?

  ?

  Spark“
  Lengvai kurkite ?spūding? socialiniams tinklams skirt? grafik?, tinklalapius ir trumpus vaizdo ?ra?us

  ?

  ?

  ?Premiere Rush“
  NAUJIENA – kurkite vaizdo ?ra?us ir bendrinkite juos bet kur internete.

  ?

  ?

  ?Adobe XD“
  Kurkite UX dizainus ir prototipus, skirtus internetui ir mobiliesiems ?renginiams

  ?

  ?

  ?Acrobat Pro“
  Kurkite, redaguokite ir pasira?ykite PDF dokumentus bei formas

  ?

  ?

  Debes? saugykla

  100 GB

  100 GB

  Studentai ir d?stytojai, ?sigydami ?Adobe Creative Cloud“, sutaupo iki 60 %.

  Make the leap. Gaukite nuostabias programas, skirtas fotografijai, dizainui, vaizdo ?ra?ams ir dar daugiau.


  Profesionalūs ?rankiai. Kainos studentams.

  Tiksliai atlikite bet kur? projekt? ir ?gyvendinkite savo vizijas naudodami pa?angiausius kūrybinius ?rankius.


  STUDENT? PLANAS

  STANDARTINIS PLANAS

  ?Photoshop“

  ?

  ?

  Lightroom

  ?

  ?

  ?Illustrator“

  ?

  ?

  ?Premiere Pro“

  ?

  ?

  ?Adobe Portfolio“

  ?

  ?

  Debes? saugykla

  100 GB

  100 GB  Pamatykite, k? ?iuo metu gal?tum?te kurti.

  Pamatykite, k? ?iuo metu gal?tum?te
  kurti.

  U?sukite ? MAKE IT – viet?, kurioje rasite ?kv?pimo, mokymo priemoni? ir i?moksite tai, ko nemoko universitete. Pamatykite, kuo u?siima jūs? bendraam?iai. Pamatykite, kuo u?siima profesionalai. Raskite kuo u?siimti patys.

  Pirmyn ?

  Realūs projektai. Atliekami tikr? student?.

  Realūs projektai.
  Atliekami tikr? student?.

  Nor?dami gauti dar daugiau ?kv?pimo, apsilankykite ?ioje kūrybini? darb? galerijoje, kuri? galite rasti ?Behance“ – ten pateikiamus kūrybinius projektus gali pamatyti visas pasaulis. ?ia atrasite k? nors naudingo sau, kad ir kokiame ?gūd?i? lygyje esate.

  Parodykite man k? nors naujo ?

  Kuriame ateit?. Vienas studentas vienu metu.

  ?Adobe“ ambasadoriai yra koled?o studentai, kurie m?gsta ?kv?pti, mokyti, mokytis ir rodyti jums, kaip m?gautis ?Creative Cloud“ ?rankiais.


  Susitikite su ambasadoriais ir raskite klubus savo student? miestelyje ?

  Realūs projektai. Atliekami tikr? student?.

  Padarykite ka?k? netik?to.

  I?mokite kūrybi?k? gudrybi?, kuri? nemoko mokykloje.

  Kuriame ateit?. Vienas studentas vienu metu.

  ?Adobe“ ambasadoriai ir student? klubai pad?s prad?ti dirbti su ?Creative Cloud“.

  Kuriame ateit?. Vienas studentas vienu metu.

  Pravartu ?inoti.

  Tiek daug program?. Tokioje gausyb?je ?rengini?.
  Jums suteikiama daugiau nei 20 kūrybai skirt? program?, galin?i? veikti skirtinguose ?renginiuose. Prad?kite projekt? telefone ir u?baikite j? ne?iojamajame kompiuteryje. Tur?kite prieig? prie savo m?gstamiausios grafikos ir ?rift?, naudodamiesi bet kokia programa. Pasidalinkite savo darbu, kad ir kur būtum?te.

  Mokykit?s savo tempu.
  Nesvarbu, kokiame darbo su ?Creative Cloud“ lygyje esate – pradedan?iojo, pa?engusio ar ?inovo, rasite gausyb? sau tinkan?i? mokymo priemoni?. Be to, galite pasinaudoti nemokamais ?ablonais, u?vesian?iais jus ant kelio, ir projekt? id?jomis, pad?sian?iomis jud?ti ? priek?.

  Gaukite atnaujinim?, kada tik j? prisireikt?.
  Visada tur?site prieig? prie naujausi? program? versij?, ta?iau nebus privaloma atlikti atnaujinim?. Jei nor?site, gal?site netgi gr??ti prie senesni? program? versij?. Atlikite atnaujinimus tada, kai to nor?site – visk? spr?skite patys.

  Daugiau puiki? privalum?.

  ?renginys

  Gaukite visas programas visuose savo ?renginiuose.

  Su?inokite

  Mokykit?s savo tempu.

  Naujinti

  Naudokit?s naujausiomis vis? program? versijomis.

  Visos ?Creative Cloud“ programos


  Daugiau nei 20 program?, ?skaitant ?Photoshop“, ?Illustrator“ ir ?InDesign“.?Sutaupykite daugiau nei 65 %.
  ?

  19,66

  /m?n

  pirmaisiais metais, o v?liau? 28,97€/m?n –??iūr?kite s?lygas
  ?

  Pirkite telefonu:??+44 203 0277 764

  * Studentai pirmaisiais metais gauna 60 % nuolaid? nuo ?prastos kainos. Studentai moka 19,99 USD/m?n. pirmaisiais metais, o v?liau –?29,99 USD/m?n. ?prasta kaina yra 52,99 USD.


  欧美黄色视频